kontakt:

redakcja i reklama: 509652469 oraz 509720830

mail: pomysle@gmail.com

wydawca: Media Zachód Bartosz Gajewski