Bezpłatne porady i badania w Szpitalu Dębno Sp. z o.o.

Szpital w Dębnie Sp. z o.o. zaprasza wszystkich mieszkańców na „Dni bezpłatnych porad i badań medycznych”

26czerwca2014r.(czwartek) teren Szpitala - ul. Kościuszki 58

Mammobus z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie od godz. 9:00
Nieodpłatne badania wykonywane będą w ramach „Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi u Pań w wieku 50-69 lat” oraz programu profilaktycznego „Przeżyjmy jak najdłużej wśród Pań w wieku 45-49 lat i 70+ lat rocznikowo”.


Dodatkowo Szpital oferuje (nieodpłatnie):

  • konsultacje onkologiczne chirurgiczne (np.: guzki piersi, zmiany skórne) (od 9:00 do 11:00)
  • konsultacje fizjoterapeutów w zakresie aktywności fizycznej i zapobieganiu kontuzjom układu ruchu,
  • badanie poziomu glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

* pacjenci przyjmowani będą w poszczególnych poradniach wg kolejności ustalonej po przybyciu, w dniu badania. Rejestracja badanie mammograficzne
tel.:95 760 20 63 do 65   27czerwca2014r.(piątek)
teren Szpitala- ul. Kościuszki 58


Ambulans z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – możliwość honorowego oddawania krwi przez osoby                  pełnoletnie (niezbędny dokument tożsamości).
Rejestracja dawców krwi bezpośrednio w ambulansie od godziny 10:30 do 14:00


Dodatkowo Szpital oferuje (nieodpłatnie):

  • konsultacje onkologiczne lekarza chirurga (od 9:00 do 11:00) i lekarza ginekologa (od 9:00 do 11:00) (samobadanie piersi, program profilaktyki raka szyjki macicy),
  • szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez ratowników medycznych,
  • konsultacje fizjoterapeutów w zakresie aktywności fizycznej i zapobieganiu kontuzjom układu ruchu,
  • badanie poziomu glukozy we krwi oraz pomiar ciśnienia tętniczego krwi.

*pacjenci przyjmowani będą w poszczególnych poradniach wg kolejności ustalonej po przybyciu w dniu badania

 

Imprezy towarzyszące:


Wystawa prac plastycznych „Szpital w Dębnie widziany oczami dzieci” ze Szkoły Podstawowej nr 1.

Dodaj komentarz