Trzej partnerzy i punkt humanitarny

Miasto Gorzów - właściciel lokalu, Fundacja Leroy Merlin - darczyńca i Polski Czerwony Krzyż - beneficjent podpisali umowę, dzięki której gorzowska PCK w Gorzowie stworzy punkt humanitarny. Będzie w nim prowadzona działalność edukacyjno - informacyjna dla uchodźców z Ukrainy.

23 lutego br. w Urzędzie Miasta podpisano umowę na remont i modernizację lokalu położonego w oficynie budynku przy ul. Chrobrego 28, będącego własnością miasta, a który jest w dyspozycji Polskiego Czerwonego Krzyża.  Stronami umowy są: Fundacja Leroy Merlin z siedzibą w Warszawie, Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Zielonej Górze oraz Miasto Gorzów. 

Fundacja, wspierająca społeczne inicjatywy swoich pracowników udzieli grantu w formie remontu i modernizacji pomieszczeń lokalu w Gorzowie oraz przystosuje go do funkcji punktu humanitarnego, gdzie prowadzona będzie działalność edukacyjno-integracyjnej Polskiego Czerwonego Krzyża na rzecz uchodźców z Ukrainy. Koszt remontu i adaptacji to około 100 tys. złotych. Prace rozpoczną się w marcu, a powinny zakończyć pod koniec maja. 

W realizację programów grantowych Leroy Merlin zaangażowało się łącznie ponad 3000 wolontariuszy, w większości pracowników tej sieci. W skali kraju wyremontowali oni już ponad 400 placówek publicznych – m.in. domy dziecka, szkoły, przedszkola, szpitale, świetlice terapeutyczne. 

 


--
Wiesław Ciepiela
Rzecznik Prasowy

Dodaj komentarz