Warnice coraz bliżej przebudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 106

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 106 w Warnicach jest o krok bliżej. W czwartek, 8 grudnia 2022 roku zachodniopomorski marszałek województwa Olgierd Geblewicz i wójt Warnic Alina Werstak podpisali w Urzędzie Marszałkowskim list intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu. Zakres modernizacji infrastruktury zależeć będą od montażu finansowego.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich posiada już Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej dla zadania „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Warnice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106.”  Samorząd Województwa złoży zaś wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Nastąpi to wówczas, kiedy Ministerstwo Infrastruktury ogłosi nabór wniosków. Zakres realizacji inwestycji będzie zależał od decyzji o dofinansowaniu.

Polityka transportowa to priorytet w budżecie województwa. Zależy nam na nieustannej poprawie skomunikowania regionu. Warnice to ważna miejscowość na trasie ze Stargardu do Pyrzyc. Wspólnie z samorządem gminny postaramy się, aby odciek „106” przechodzący przez miejscowość został jak najszybciej zmodernizowany – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Projekt, jakim dysponuje ZZDW zakłada przebudowę drogi na odcinku blisko 1,3 km. W zakresie tej przebudowy jest wzmocnienie konstrukcji jezdni, budowa elementów uspokojenia ruchu, ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową,  kanalizacji deszczowej, chodników i ciągu pieszo rowerowego oraz zatok autobusowych i miejsc postojowych.

Gminie zależy przede wszystkim na poprawie bezpieczeństwa w sąsiedztwie miejscowej szkoły podstawowej, dlatego zadeklarowała współfinansowanie kosztów budowy i późniejszej eksploatacji oświetlenia przejścia dla pieszych, które znajduje się między szkołą, a siedzibą Ochotniczej Straży  Pożarnej. Przebudowa tego fragmentu DW106 polegałaby również na budowie azylu dla pieszych.

Modernizacja tej drogi oznacza zdecydowaną poprawę bezpieczeństwa. Natężenie ruchu, które głównie powodują TIR-y, jest naprawdę spore. Zależy nam, aby mieszkańcy bez narażenia zdrowia, a nawet życia docierali do np. do ośrodka zdrowia, a młodzież do szkoły – powiedziała wójt Warnic Alina Werstak.

Jak duży zakres prac obejmie przebudowa DW106, dowiemy się po publikacji listy zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dodaj komentarz