Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej są bezpieczne

W Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim mieszkają 103 kobiety z problemami psychicznymi. Opieka nad takimi chorymi jest trudna, a szczególnie teraz w dobie pandemii wirusa Covid19. Dyrektor placówki Julia Karasińska powiedziała, że rodziny tych pacjentek mogą być spokojne, gdyż nie dzieje się im żadna krzywda, a żeby przetrwać ten trudny czas wprowadzono najwyższy stan reżimu sanitarnego. Oprócz dezynfekcji i innych prac porządkowych każdy z pracowników uczulony jest na to że jeżeli panie mają złe samopoczucie, albo źle się poczują, natychmiast jest reakcja będących na dyżurach pielęgniarek i opiekunów medycznych. Podjęto szereg procedur i instrukcji,aby mieszkanki były bezpieczne w domu pomocy.

Mimo tego, że obecnie jest wstrzymane odwiedzanie swoich bliskich, to dyrekcja domu ma nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy drzwi Domu zostaną otwarte dla rodzin. Na zakończenie życzymy zdrowia dla pracowników oraz pensjonariuszek domu oraz dodajemy, że DPS posiada wolne miejsca i wszelkie informacje przekaże dyrekcja domu telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej.

 

Ryszard Waldun

Dodaj komentarz