Wyjątkowy koniec roku szkolnego w ZS CKR w Kamieniu Małym

W piątek 21 czerwca 2024 roku we wszystkich placówkach w kraju odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego oraz rozpoczęcie wakacji dla uczniów. W Kamieniu Małym byli obecni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

O godzinie 8.00 dyrektor Emil Zapisek serdecznie dziękował młodzieży, rodzicom oraz pracownikom szkoły za ogromny wysiłek włożony w życie i rozwój naszej szkoły. Tradycyjnie rozdano nagrody uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.

Uroczystość ta była wyjątkowa, ponieważ mieliśmy przyjemność gościć Monikę Lewandowską (Naczelnik Wydziału w Departamencie Oświaty i Polityki Społecznej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi), Marka Halasza (Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie Wielkopolskim), Jana Gembarę (Zastępca Dyrektora Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Kalsku), Joannę Pichniewską (Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Gorzowie Wielkopolski), Czesławę Bocheńską (przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich w Kamieniu Małym), Agnieszkę Chudziak (Burmistrz Miasta i Gminy Witnica). Goście w swoich przemówieniach podkreślali konieczność zacieśnienia dotychczasowej współpracy z naszą szkołą oraz życzyli miłych i bezpiecznych wakacji naszym uczniom.

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym to ministerialna szkoła, która kształci młodzież w kierunkach:

 

  • technik rolnik

  • technik weterynarii

  • technik architektury krajobrazu

  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

  • technik żywienia i usług gastronomicznych

     

Placówka prowadzi również kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych w zawodzie technik rolnik w zakresie prowadzenia produkcji rolniczej (ROL.04) oraz organizacji i nadzorowania produkcji rolniczej (ROL.10).

ZS CKR w Kamieniu Małym posiada nowocześnie wyposażoną bazę dydaktyczną oraz internat.

 

ZS CKR W Kamieniu Małym

Anna Gajewska

 

Dodaj komentarz