Od lat 50- tych jesteśmy częścią historii Gorzowa

3 pytania do Ryszarda  Migdała starszego Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w  Gorzowie Wielkopolskim.

1. Ryszard Waldun
- Ta sama instytucja, a już inna nazwa, dlaczego?

1.Ryszard Migdał
- W latach 50 tych kiedy rozpoczynaliśmy działalność, był Cech Rzemiosł Różnych, a po przemianach ustrojowych w Polsce, rzemieślnicy prężnie zaczęli się rozwijać rozszerzając zakres prowadzonej działalności. Ponieważ ustawa o rzemiośle stworzyła takie możliwości mogliśmy zmienić także nazwę i tak uczyniliśmy. Obecnie nazywamy się Cech Rzemieślników I Przedsiębiorców.

2. Ryszard Waldun
- Ilu jest członków Cechu i czym różnią sie Rzemieślnicy oraz Przedsiębiorców?

2 . Ryszard Migdał
- Obecnie zapisanych mamy 141 członów stałych i 13 honorowych. Warto jednak zauważyć, że każdy rzemieślnik jest przedsiębiorcą, ale nie każdy przedsiębiorca jest rzemieślnikiem. A zatem rzemieślnicy są szczególną kategorią Przedsiębiorców. Rzemieślnik odróżnia się od ,,klasycznego'' przedsiębiorcy tym, że: jest to wyłącznie osoba fizyczna lub spółka cywilna tych osób.

3 . Ryszard Waldun
- Kto może zostać członkiem Cechu i gdzie mieści się wasza siedziba?


3 . Ryszard Migdał
Członkiem Cechu Rzemieślników może zostać przedsiębiorca, który zatrudnia nie więcej niż 250 pracowników, a jeżeli chodzi o naszą siedzibę, gdzie udzielimy wszelkich potrzebnych informacji, to mieści się ona przy ulicy Obotryckiej 8 na pierwszym piętrze.
 

redaktor Ryszard Waldun
lubuski oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Dodaj komentarz