W Dębnie rozmawiali o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie „Pactum” dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego przygotowało diagnozę dotyczącą skali i skutków problemu przemocy w rodzinie oraz infrastruktury wsparcia. W konferencji podsumowującej, która odbyła się 1 grudnia w Dębnie uczestniczył wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Samorząd Województwa od lat działania na rzecz przeciwdziałania przemocy na Pomorzu Zachodnim m.in. poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi i ogłaszanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wsparcie z tego obszaru otrzymało m.in. Stowarzyszenie „Pactum”.

 

– Nasze spotkanie poświęcone jest tematowi trudnemu, przemocy – jako zjawisku dotykającemu dzisiaj wszystkie środowiska i miejsca naszego regionu, kraju i całej otaczającej nas rzeczywistości. Dotyka często tych, którzy sami nie mają możliwości przeciwstawienia się zjawisku i potrzebują bezwzględnej szybkiej i skutecznej pomocy – mówił Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

 

Dzięki dofinansowaniu została przygotowana „Diagnoza skali i skutków problemu przemocy w rodzinie oraz infrastruktury wsparcia dla osób doznających przemocy”. Pełna diagnoza będzie dostępna na stronie Wydziału Współpracy Społecznej. Realizację zadania koordynowało Biuro ds. przeciwdziałania uzależnieniom WWS.

 

Dodaj komentarz