Dodatkowe wsparcie uczniów w Białym Borze

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze to jedyna szkoła średnia na Pomorzu Zachodnim dla mniejszości ukraińskiej. W wyniku przybywających do regionu uchodźców wojennych, głównie matek z dziećmi, potrzebuje ona dodatkowego wsparcia finansowego. Na zapewnienie pomocy dla dodatkowych uczniów Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczy ponad 61 tys. zł.

- Ze względu na działania wojenne w Ukrainie coraz więcej uchodźców pojawia się w Białym Borze. Chcemy zapewnić ich dzieciom niezbędną pomoc i dać możliwość kontynuowania nauki. Przyznane środki pomogą m.in. w zapewnieniu ciągłości funkcjonowania szkoły ze zwiększoną liczbą uczniów, ale także w przyjęciu ich do internatu i zapewnieniu wyżywienia – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Obecnie liczba uczniów w I LO w Białym Borze zwiększyła się o 18 osób, a liczba mieszkańców internatu o 16 wychowanków. Liczba uchodźców w tej miejscowości stale rośnie, więc szkoła spodziewa się kolejnych uczniów. Przyznane wsparcie finansowe pozwoli na zakup 13 piętrowych łóżek z materacami i pościelą, które umożliwią przyjęcie dodatkowych osób do internatu. Pozwoli również na zatrudnienie dodatkowego pracownika, który będzie wykonywał na pół etatu zadania pomocy kuchennej oraz pracował na pół etatu jako osoba sprzątająca. Jest to niezbędne w związku z większą ilością obiadów wydawanych przez kuchnię działającą przy I LO. Na mocy podpisanego we wrześniu porozumienia między dyrektorami posiłki przygotowywane są również dla Szkoły Podstawowej nr 2 (tam także przyjęci zostali nowi uczniowie uciekający przed wojną), która prowadzona jest przez Fundację „DEKA” działającą m.in. na rzecz demokracji, edukacji, kultury mniejszości narodowych i etnicznych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia.

Dodatkowe środki przyznane dla I LO, w wysokości ponad 61 tys. zł, pochodzą z rezerwy celowej na zadania bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego na 2022 r.

I Liceum Ogólnokształcące w Białym Borze z ukraińskim językiem nauczania powstało w 1990 roku. Od roku 2005 organem prowadzącym szkołę jest Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Dodaj komentarz